AB Tingstedet

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj.

Salg af andel

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er andelshaveren berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i Vedtægternes § 13, stk 2, der beskriver fortrinsret efter følgende rækkefølge: a) Den, der indstilles af den fraflyttede andelshaver. b) Til sammenlægning af lejligheder efter anciennitet. c) Andre andelshavere efter anciennietet. d) Andre personer indtegnet på venteliste hos bestyrelsen. Læs mere i foreningens vedtægter. Alle salg af andele går gennem foreningens administrationsselskab, Wind Administration.

Køb af andel

Generalforsamlingen prisfastsætter andelenes værdi. Hertil kommer værdien af eventuelle forbedringer i lejlighederne, værdiforringelser på grund af alder og slitage, løsøre samt boligens vedligeholdelsesstand. Læs mere i foreningens vedtægter.

Fremleje

Foreningens vedtægter § 11: En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse for en begrænset periode på normalt 2 år. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til fremleje i en længere periode, hvis der er svigtende salg. Fremlejes boligen i mere end 2 år, skal andelshaveren aktivt forsøge at sælge sin andel. Fremleje kan højst ske i en periode på 2år til samme lejer. Fremlejes en bolig i en længere periode end 2 år, skal det ske til forskellige lejere. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for lejemålet. Læs mere i foreningens vedtægter.

Login

Brugernavn/e-mailadresse:

Adgangskode:

Log automatisk ind (en cookie gemmes på din enhed)Copyright InfoDroids / Styr Din Forening Ⓒ 2020