AB Tingstedet

Fremleje

Foreningens vedtægter § 11: En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse for en begrænset periode på normalt 2 år. Bestyrelsen kan dog give tilladelse til fremleje i en længere periode, hvis der er svigtende salg. Fremlejes boligen i mere end 2 år, skal andelshaveren aktivt forsøge at sælge sin andel. Fremleje kan højst ske i en periode på 2år til samme lejer. Fremlejes en bolig i en længere periode end 2 år, skal det ske til forskellige lejere. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for lejemålet. Læs mere i foreningens vedtægter.

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. maj.

Køb af andel

Generalforsamlingen prisfastsætter andelenes værdi. Hertil kommer værdien af eventuelle forbedringer i lejlighederne, værdiforringelser på grund af alder og slitage, løsøre samt boligens vedligeholdelsesstand. Læs mere i foreningens vedtægter.

Salg af andel

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er andelshaveren berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i Vedtægternes § 13, stk 2, der beskriver fortrinsret efter følgende rækkefølge: a) Den, der indstilles af den fraflyttede andelshaver. b) Til sammenlægning af lejligheder efter anciennitet. c) Andre andelshavere efter anciennietet. d) Andre personer indtegnet på venteliste hos bestyrelsen. Læs mere i foreningens vedtægter. Alle salg af andele går gennem foreningens administrationsselskab, Wind Administration.

Login

Brugernavn/e-mailadresse:

Adgangskode:

Log automatisk ind (en cookie gemmes på din enhed)Copyright InfoDroids / Styr Din Forening Ⓒ 2023